Bra att veta

BRA ATT VETA

Skoby Hundhotell

Gäster vi tar emot


Alla raser från 6 månaders ålder är välkomna!

Fyll gärna i avtalet med vistelseprofil innan ni kommer. Där framgår det mesta vi behöver veta om din hund.


Gäster på Skoby Hundhotell

Foder


Vi köper allt hundfoder och en hel del förbrukningsmaterial på Mälargårdar Butik i Vidbo.

I vistelsen ingår husets foder, original eller light/senior, alltid ett helsvenskt torrfoder.  


Vill du ta med eget foder hanterar vi det utan extra kostnad, liksom eventuell medicinering.

Viktigt med vaccination


Ett hundpensionat har alltid ett högre smittryck än hemmiljön. Även en vaccinerad hund kan bära smitta, men alltid mindre mängd. Vaccinationsförkortningarna DHP vart tredje år och KC eller Pi varje år, då är din hund fullvaccinerad. KC ger ett bredare skydd mot kennelhostan än Pi och är att föredra. Rådgör med Din veterinär - ta alltid med intyget när du kommer med din hund.


Vaccination, DHP, KC, Pi

Kennelhosta


Kennelhosta är ett samlingsnamn för en kikhosteliknande luftvägssjukdom hos hund. Den vanligaste sjukdomsorsaken är parainfluensavirus. Hundar som drabbas får en kraftig och besvärande hosta som är mycket smittsamt. Hos enstaka hundar kan sekundära infektioner tillstöta och lunginflammation utvecklas.

Kennelhosta

Veterinär


Skulle din hund behöva en veterinär rådfrågar vi först Herresta Veterinärpraktik som också kan göra ett hembesök hos oss. Är oturen framme och det är mer akut vänder vi oss till SLUs Smådjursklinik i Uppsala. Vi kan också på din begäran kontakta din egen veterinär om det skulle behövas.

Smådkjursklinik

Tillstånd och försäkring


Vi har tillstånd för vår verksamhet och allt är godkänt av Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Sigtuna Kommun. Numera är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet. Vi har ansvarsförsäkring och kundolycksförsäkring.

Tillstånd och försäkring